shuma-01

Privacy

Privacy
Shumafood bestaat dankzij uw activiteiten als bezoeker of dealer.
Voor Shumafood is het dan ook van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens zijn beschermd.

Shumafood garandeert dat: 

  • uw persoonlijke gegevens (zoals naam en email-adres) nooit worden verkocht aan of geruild met welke derde partij dan ook. 
  • uw gegevens uitsluitend door Shumafood worden gebruikt om desgewenst zo relevant mogelijke informatie, aanbiedingen en relevante communicatie (onder meer via emails en de Shumafood webshop) te bewerkstelligen. 
  • aan adverteerders alleen informatie wordt verstrekt in de vorm van geanonimiseerde resultaten met betrekking tot uw respons, behoefte-profielen en andere communicatie, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van uw persoonlijke gegevens. 
  • de infrastructuur en software van Shumafood zo gemaakt en beveiligd zijn dat adverteerders en onbevoegden in het normale geval geen persoonlijke informatie met betrekking tot Shumafood-bezoekers krijgen. 
  • u de mogelijkheid heeft om op ieder moment te bepalen of u nog langer informatie of aanbiedingen wilt ontvangen en verdere communicatie wenst. U kunt dit kenbaar maken door een email aan info@shumafood.nl
  • uw persoonlijke gegevens nooit worden vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties. 
  • het Shumafood-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP"). Indien u meer wilt weten over onze zorg over uw privacy, neemt u dan contact op met:

Egbert Poell (info@shumafood.nl)
Shumafood
Parijslaan 14
5627 TR  EINDHOVEN
Nederland

Telefoon: +31 (0)40 2620550

Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 17059144